ODOROX hajuhappi

AGA ODOROX hajuhappi parantaa työturvallisuutta

Happi on ominaisuuksiltaan sellainen, ettei mikään ihmisen aisteista pysty varoittamaan liian suuresta happipitoisuudesta. Tämän takia tarvitaan AGA ODOROX®-hajuhappi.

Hapen käyttö yhdessä polttokaasun kanssa edellyttää aina suurta varovaisuutta. Happipitoisuuden nousu kolmella prosenttiyksiköllä (normaali happipitoisuus 21%) kaksinkertaistaa palamisnopeuden. Materiaalit, joita ei normaalisti pidetä syttyvinä, voivat palaa happipitoisuuden ollessa riittävän korkea.

Joka kymmenennessä konepajassa on ilmoitettu hapen aiheuttamia onnettomuuksia. ODOROX-hajuhappi parantaa työturvallisuutta. Sen ansiosta pienet vuodot havaitaan heti, mikä vähentää happirikastuksen vaaraa.

AGA ODOROX® sisältää pahanhajuista dimetyylisulfidia (DMS). Jo hyvin pieni määrä hajustetta riittää varoittamaan kaasuvuodosta, happirikastuksesta ja laiteviasta välittömästi. Jo niinkin pieni pitoisuus kuin 0,1 ppm dimetyylisulfidia ilmassa riittää varoittamaan happivuodosta. AGA ODOROX sisältää noin 12 ppm dimetyylisulfidia.

Dimetyylisulfidin lisäys ei vaikuta haitallisesti hitsaus- tai leikkausprosessiin tai ympäristöön. Kun prosessi toimii oikein, dimetyylisulfidi palaa liekissä kokonaan.

AGA ODOROX -hajuhappiesite » | Katso myös hitsauskaasut ym.

Böhler Welding
Walter Schnorrer
GCE kaasutarvikkeet ja säätimet
EWM