Tietosuojaseloste

Päivitetty 24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Arctronic Oy
Polttolaitoksenkatu 11,
20380 Turku

arctronic@arctronic.fi

Y-tunnus: 2176399-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ilari Siutla

Polttolaitoksenkatu 11
20380 Turku

arctronic@arctronic.fi

Rekisterin nimi

Markkinointi- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja palvelussuhteen hoitamiseksi. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Rekisteröidystä voidaan kerätä henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala.

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme tietoja rekisteröidyltä itseltään. Keräämme tietoja myös sopimuksenteon yhteydessä tai palvelua/tuotetta ostettaessa. Lue myös evästeiden kautta saamistamme tiedoista »

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta sekä käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä. Rekisteriin on pääsy vain Arctronic Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa, ja pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen arctronic@arctronic.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen arctronic@arctronic.fi.

Böhler Welding
Walter Schnorrer
GCE kaasutarvikkeet ja säätimet
EWM